Wpłaty

  • Skarbonka
  • Skarbonka
  • Skarbonka

Można wesprzeć naszą działalność dokonując jednorazowych lub systematycznych wpłat na konto:

Fundacja Pomocy Goldenom AUREA
ul. Broniewskiego 64/40, 01-854 Warszawa
79 2130 0004 2001 0444 8270 0001

Dla przelewów zagranicznych:
SWIFT/BIC: VOWAPLP1
IBAN: PL79213000042001044482700001

Pamiętajcie, że darowizny pieniężne na rzecz fundacji można odliczyć od dochodu (maksymalnie do 6% dochodu) przy rocznym rozliczaniu podatku dochodowego PIT.

Przeznaczenie wpłat:
– kiedy w tytule przelewu jest wskazany konkretny pies np. „dla Fado” – przeznaczamy pieniądze na wydatki dla Fado, zgodnie z wolą darczyńcy;
– kiedy w tytule przelewu nie ma wskazanego konkretnego psa lub celu  – przeznaczamy pieniądze na cele statutowe tj. na pomoc naszym podopiecznym, zgodnie z aktualnymi priorytetami;
– jeśli zgromadzimy dla konkretnego psa lub na konkretny cel więcej pieniędzy niż wynoszą koszty, nadwyżkę przeznaczamy na cele statutowe.