1% podatku

ulotka3

  Dziękujemy ogromnie wszystkim, którzy nie pozostają obojętni na los goldenów w potrzebie.

Jesteśmy szczęśliwi i bardzo wdzięczni, że tak wiele osób obdarza nas swoim zaufaniem i wspiera w naszych działaniach. Ogromnie cieszy nas fakt, że zarówno kwota uzyskana z 1%, jak i liczba darczyńców z roku na rok rosną.

Każda złotówka i każda pomoc są dla nas ogromnie cenne i staramy się je wykorzystać w sposób najwłaściwszy i najbardziej efektywny. Kwota uzyskana z 1% razem z innymi formami wsparcia, pozwalają nam pomagać naszym podopiecznym najlepiej jak potrafimy. Staramy się nie zawieść zaufania wszystkich wspierających nas osób i oczywiście zaufania, jakim obdarzają nas nasi podopieczni.