Fundacja Pomocy Goldenom AUREA

Laki

Laki stwarzał swoim właścicielom ogromne problemy w zwią…zku z jego niezwykle silnym popędem seksualnym. Właściciele nie chcieli go oddawać‡, chcieli go wykastrować‡, jednak w związku z bardzo trudną sytuacją finansową, nie mieli takiej możliwości. W ramach pomocy współfinansowaliśmy kastrację Lakiego.

  • laki

pomogliśmy