Fundacja Pomocy Goldenom AUREA

Tobi (*)

2-letni Tobi trafił w sierpniu 2011 r. pod naszą opiekę. Okazał się delikatnym psychicznie, nieco ™lękliwym psem. Bał się tego, co nowe, szybko jednak przeł‚amywał swoje lę™ki i otwierał się na nowości. Tobi jest pełnym energii, radosnym i bardzo posł‚usznym psem. Tobi miał problem z prawidłowym przełykaniem pokarmu, po wykonaniu mnóstwa specjalistycznych badań u najlepszych specjalistów, udało się postawić diagnozę – achalazja pierścienno-gardłowa. Nie zdecydowaliśmy się na bardzo ryzykowną i traumatyczną operację, a zapewniania odpowiednia opieka pozwała Tobiemu żyć w komforcie. Tobi został adoptowany przez swoich tymczasowych opiekunów i zamieszkał na stałe w Łosiach.
29 maja 2021 r. Tobi odszedł za Tęczowy Most.

Cała historia Tobiego znajduje się na forum roboczym fundacji. Aby przejść na forum kliknij tutaj

  • zdjęcie psa

pomogliśmy