Fundacja Pomocy Goldenom AUREA

Puszek

5-letni Puszek w sierpniu 2016 r. szukał nowego domu. W ramach pomocy w adopcji nasza fundacja sfinansowała badanie krwi i kastrację Puszka.
  • puszek

pomogliśmy